Η Πραγματική Διόραση

Στενογραφημένη έκθεση μιας συνομιλίας του Ρόμπερτ Κρόσμπυ, ΘΕΟΣΟΦΙΑ, Τόμ. 8, Αριθμ.9, Ιούλιος 1920 (Σελίδες 273-277)

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.