Τί είναι Θεοσοφία

Είναι ένα άρθρο για τη Θεοσοφία από το 100 τεύχος του περιοδικού THEOSOPHY WORLD.

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.