Ένα αίνιγμα από το Αντυάρ

Μια επιστολή της Ε.Π.Μ. που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Λουσιφερ, τομ.IV Νο 24, Αυγουστος 1889, σελ. 506-509). Η ίδια επιστολή βρίσκεται στα 'Απαντα' της Ε.Π.Μ., στο 11ο Τόμο, σελ.379-384.

Ο Νέος Κύκλος

από τη Θεοσοφική Επιθεώρηση, Μάρτιος 1889.

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.