Newsletter: Ποιά είναι η πηγή του Νου;

/Newsletter: Ποιά είναι η πηγή του Νου;
Newsletter: Ποιά είναι η πηγή του Νου;2017-03-28T11:28:37+00:00

Newsletter: Ποιά είναι η πηγή του Νου;

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015

Η  Ε. Π. Μπλαβάτσκυ μας λέει ότι το Μάχατ ή Παγκόσμιος Νους είναι η πηγή του Μάνας, του ανθρώπινου νου. Στη Μυστική Δοξασία το διατυπώνει ως εξής:

«Η Κοσμική Ιδεοπλασία εστιαζόμενη σε μια αρχή ή ουπάντχι (βάση), καταλήγει να είναι η συνειδητότητα του ατομικού Εγώ. Η εκδήλωσή της ποικίλλει σύμφωνα με τον βαθμό του φορέα, δηλαδή μέσω εκείνου που, γνωστό ως Μάνας, ξεπηδάει σαν Νοητική Συνειδητότητα…»(Μ. Δ. Ι, 329)

Στο άρθρο του «Σύνθεση της Απόκρυφης Επιστήμης» προσθέτει ο κ. Τζατζ:

«… το Μανασικό ή νοητικό στοιχείο, με τις συμπαντικές και απεριόριστες δυνατότητές του, δεν είναι απλώς το αναπτυγμένο ζωικό «ένστικτο». Ο νους είναι η λανθάνουσα ή ενεργή δυνατότητα του Κοσμικού Ιδεατού, ουσία κάθε μορφής, βάση κάθε νόμου, δύναμη δράσης κάθε αρχής στο σύμπαν. Η ανθρώπινη σκέψη είναι η αντανάκλαση ή αναπαραγωγή αυτών των μορφών, των νόμων και των αρχών στον χώρο της ανθρώπινης συνειδητότητας

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι ο εγκέφαλος δεν ταυτίζεται με τον νου. Ο εγκέφαλος είναι ένα φυσικό όργανο που χρησιμοποιείται από τον νου για να επικοινωνεί και να λειτουργεί σε αυτό το επίπεδο ύλης. Πειράματα υπνωτισμού καθώς και αυτό που καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει όταν ονειρευόμαστε, έχουν αποδείξει ότι όταν ο εγκέφαλος κοιμάται ή δεν λειτουργεί για κάποιον άλλο λόγο, ο νους είναι συνεχώς ενεργός και συνειδητός, δεχόμενος εντυπώσεις στις οποίες αντιδρά. Η συνειδητότητα που έχει έδρα στον νου είναι η βάση του αισθήματος της ταυτότητάς μας από ένα επίπεδο σε άλλο και σε όλες τις κυκλικές μεταβολές της εξέλιξής μας. Μιλώντας για τον νου (ή Μάνας) λέει η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ («Κλειδί», σ.136 υποσημ.)

 «Το Μάνας, λοιπόν, είναι το πραγματικό μετενσαρκωμένο και μόνιμο Πνευματικό Εγώ, η ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, και οι ποικίλες και αμέτρητες προσωπικότητές μας δεν είναι παρά οι εξωτερικές του μάσκες».
Και στη σ. 100 λέει: «Υπάρχει μόνον ένας πραγματικός άνθρωπος διαμέσου του κύκλου της ζωής, αθάνατος στην ουσία αν όχι στη μορφή, και αυτός είναι το Μάνας, ο νοήμων άνθρωπος ή η ενσαρκωμένη συνειδητότητα

Το Μάνας είναι ο κρίκος ανάμεσα στην πνευματική πτυχή του ανθρώπου και την προσωπική ή κατώτερη πτυχή, που τον διευκολύνει όχι μόνο να μαθαίνει από τις εμπειρίες του στον κόσμο της ύλης αλλά και να προωθεί την εξέλιξη όλων των ζωών που συνθέτουν τις μορφές με τις οποίες έρχεται σε επαφή και τις οποίες χρησιμοποιεί για αυτή την εμπειρία.

Ο νους είναι ταυτόχρονα δύναμη, αρχή, ιδιότητα αλλά και τα αποτελέσματά τους. Ως δύναμη, είναι πανταχού παρών, γιατί είναι η δύναμη που ενεργεί πίσω από κάθε εκδήλωση. Ως αρχή, είναι η βάση κάθε δημιουργίας, διατήρησης, καταστροφής ή ανανέωσης. Οιαδήποτε δράση συντελούμενη στο σύμπαν είναι έργο κάποιου νου. Ως ιδιότητα, ο Νους, αποκτάται από κάθε ον μέσω εμπειρίας και, υπό αυτή την έννοια, είναι εξέλιξη. Πρακτικά, ο Νους αντιπροσωπεύει τον χαρακτήρα και τις ροπές που έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής κάθε ον, την ικανότητά του να δίνει και να δέχεται εντυπώσεις, δηλαδή να δρα εσωτερικά και εξωτερικά. Ο υφιστάμενος νους του είναι ο καρπός του συνόλου του προηγούμενου Κάρμα. Είναι η ιδιότητα μέσω της οποίας δημιουργεί και αποθηκεύει πρόσθετο Κάρμα στη νοητική παρακαταθήκη. Είναι η υποκειμενική ή αόρατη και αιτιώδης όψη του Κάρμα. Είναι το ίδιο το Κάρμα ως δύναμη ενέργειας, έμφυτη σε κάθε ον όπως και σε όλη τη Φύση.

Στο άρθρο του «Σύνθεση της Απόκρυφης Επιστήμης» προσθέτει ο κ. Τζατζ:

«… το Μανασικό ή νοητικό στοιχείο, με τις συμπαντικές και απεριόριστες δυνατότητές του, δεν είναι απλώς το αναπτυγμένο ζωικό «ένστικτο». Ο νους είναι η λανθάνουσα ή ενεργή δυνατότητα του Κοσμικού Ιδεατού, ουσία κάθε μορφής, βάση κάθε νόμου, δύναμη δράσης κάθε αρχής στο σύμπαν. Η ανθρώπινη σκέψη είναι η αντανάκλαση ή αναπαραγωγή αυτών των μορφών, των νόμων και των αρχών στον χώρο της ανθρώπινης συνειδητότητας

Στη Μυστική Δοξασία ΙΙ, 81,διαβάζουμε:

«Ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο – των οποίων οι Μονάδες (ή Τζιβά) είναι βασικά ταυτόσημες – υπάρχει μια αδιαπέραστη άβυσσος Νοητικότητας και Αυτό-συνειδητότητας. Τί είναι ο ανθρώπινος νους στην ανώτερη όψη του, από πού προέρχεται, αν δεν είναι ένα τμήμα της ουσίας – και σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις η ίδια η ουσία – ενός ανώτερου Όντος, ενός όντος από κάποιο ανώτερο και θείο πεδίο; Είναι δυνατόν ο άνθρωπος – ένας θεός με ζωική μορφή – να είναι το προϊόν της Υλικής Φύσης με την εξέλιξη μόνο; Όπως είναι το ζώο, το οποίο διαφέρει από τον άνθρωπο στο εξωτερικό σχήμα αλλά καθόλου στα υλικά της υλικής υφής του και εμψυχώνεται από την ίδια – αν και ανεξέλικτη – Μονάδα, δεδομένου ότι οι διανοητικές δυνατότητες αυτών των δύο διαφέρουν όσο ο Ήλιος από μια πυγολαμπίδα; Και τί είναι αυτό που δημιουργεί μια τέτοια διαφορά, αν όχι το ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο συν ένα ζώντα θεό μέσα στο φυσικό του κέλυφος

 Θεοσοφικά Μαθήματα δι’αλληλογραφίας, 4ο Θέμα, Μάνας – Ο Νους

Τα Θεοσοφικά μαθήματα δι’αλληλογραφίας προτείνονται σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τί είναι η Θεοσοφία και οι οποίοι δεν μπορούν να παρευρίσκονται σε εβδομαδιαίες συναντήσεις ή να παρακολουθούν ομάδες μελέτης.
Πρόκειται για μια σειρά έντεκα μαθημάτων με τα πιο σημαντικά θέματα της Θεοσοφικής διδασκαλίας τα οποία προέρχονται από τα κείμενα της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ και του Ου.Τζατζ, καθώς και τις σημειώσεις του Ρόμπερτ Κρόσμπυ, ιδρυτή του ULT.
Το θέμα στέλνεται κάθε μήνα και έχει ερωτήσεις στις οποίες θα πρέπει ο συμμετέχων να απαντά ώστε να συνεχίζει με το επόμενο θέμα. Οι ερωτήσεις επισημαίνoυν τα κύρια σημεία κάθε θέματος, τα οποία έτσι γίνονται πιό κατανοητά.

Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Είναι δωρεάν και είναι τα εξής:

 1. Μετενσάρκωση

 2. Κάρμα

 3. Πνευματικοί Διδάσκαλοι- η πηγή της Θεοσοφίας

 4. Ο Νους-Μάνας

 5. Φυσικό και Αστρικό σώμα

 6. Μεταθανάτιες καταστάσεις

 7. Ύπνος και Όνειρα

 8. Κύκλοι

 9. Πλανητική Εξέλιξη

 10. Αστρικές Δυνατότητες

 11. Το Θεοσοφικό Κίνημα

Επικοινωνείστε στο: aspasia@theosophy.gr