Ηθικά Παραγγέλματα από τον Λάο Τσε

/Ηθικά Παραγγέλματα από τον Λάο Τσε
Ηθικά Παραγγέλματα από τον Λάο Τσε2018-04-12T11:13:18+00:00

Ηθικά Παραγγέλματα από τον Λάο Τσε

| Γουϊλ Γουϊνταμ

Ο Λάο-Τσε, ο διδάσκαλος του Κομφούκιου, μέσα από τη σοφή του έμπνευση υποδεικνύει το μοντέλο της ανθρωπότητας που δείχνει τον Δρόμο(ΤΑΟ) από τη διαμάχη προς την Ειρήνη, την καθαγίαση της εσωτερικής του μάχης:«Ο Σοφός δεν περιμένει αναγνώριση για ό,τι κάνει. Αποκτά αξία αλλά όχι για το ν εαυτό του, δεν θέλει να επιδεικνύει την αξία του.Έχω τρία πολύτιμα πράγματα, που τα θεωρώ αμόλυντα και πολύτιμα. Το πρώτο είναι η ευγένεια, το δεύτερο είναι η λιτότητα, το τρίτο είναι η ταπεινότητα που με κρατά μακριά από το να λογίζω τον εαυτό μου ανώτερο από τους άλλους.Να είσαι ευγενικός και τότε μπορείς να γίνεις γενναίος. Να είσαι λιτός και τότε μπορείς να γίνεις πλούσιος. Απόφευγε να τοποθετείς τον εαυτό σου πάνω από τους άλλους και τότε μπορείς να γίνεις αρχηγός ανάμεσα στους ανθρώπους.Οι άνθρωποι απορρίπτουν την ταπεινότητα και στόχος τους είναι να είναι πρώτοι. Όμως οι άνθρωποι της σύγχρονης εποχής απορρίπτουν την ευγένεια και γίνονται όλοι θρασείς. Απορρίπτουν τη λιτότητα και αρέσκονται στην υπερβολή. Απεχθάνονται την ταπεινότητα και στόχος τους είναι η μέγιστη προβολή τους και σκοπός τους, μόνο, να είναι πρώτοι. Γι’αυτό τον λόγο θα χαθούν.Η ευγένεια φέρνει νίκη σε όποιον αγωνίζεται και γίνεται ασπίδα γι’αυτόν που αμύνεται. Αυτούς που οι Ουρανοί θα σώσουν, τους περιβάλλει ευγένεια.… Οι μεγαλύτεροι αρχηγοί των ανθρώπων είναι αυτοί που παραχωρούν θέση στους άλλους. Αυτό ονομάζεται Αρετή, νίκη δίχως προσπάθεια, ικανότητα να κυβερνάς την ανθρωπότητα.
Τότε κάποιος γίνεται ισότιμος του Ουρανού. Αυτό ήταν ο ύψιστος στόχος των αρχαίων.»

«Επιλογές από τις Ουπανισάντ και το Τάο Τε Κινγκ», Theosophy Company (India), Bombay, 1967, p 114-5,Will WindamUnited Lodge of Theosophists-UK
http://www.theosophy-ult.org.uk/